verejná vyhláška – kolaudačné rozhodnutie – Západoslovenská distribučná, a.s.

Zverejnené
12. októbra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
12. októbra 2021 − 26. októbra 2021
Kategória

Detaily

Prílohy