Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Zverejnené
3. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
3. augusta 2022 − 17. augusta 2022
Kategória

Detaily

Dátum uloženia: 3. augusta 2022
Odberná lehota: 17. augusta 2022
Miesto uloženia: Daňový úrad Trnava, pobočka Senica
Odosielateľ: Daňový úrad Trnava, pobočka Senica
Adresát: Hrica Mário, Sekule 0

Prílohy