Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí staveb. konania a … – Západosl. distr.

Zverejnené
24. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
24. októbra 2022 − 7. novembra 2022
Kategória

Prílohy