Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania

Zverejnené
20. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
20. januára 2023 − 3. februára 2023
Kategória

Prílohy