VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí územného konania – vodovod Šutrovňa

Zverejnené
23. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
23. februára 2022 − 9. marca 2022
Kategória

Prílohy