VEREJNÁ VYHLÁŠKA – rozšírenie vodovodu Šutrovňa – rozhodnutie o umiestnení stavby

Zverejnené
29. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
29. marca 2022 − 12. apríla 2022
Kategória

Prílohy