Výzva na predkladanie žiadostí na zmenu a doplnenie Územného plánu obce Sekule

Zverejnené
19. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
19. decembra 2022 − 2. januára 2023
Kategória

Prílohy