Preskočiť na obsah

VZN 1-2007 o udržiavaní čistoty, o ochrane životného prostredia a zelene a o zimnej údržbe miestnych komunikácií, chodníkov a iných verejných priestranstiev v obci