VZN č. 1/2023 o odvádzaní odpadových vôd na území obce Sekule

Zverejnené
27. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
27. marca 2023 − 15. apríla 2023
Kategória

Prílohy