Preskočiť na obsah

VZN č. 2/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na základnej umeleckej škole