Preskočiť na obsah

VZN č. 2/2023 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni