VZN č. 2 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

Zverejnené
27. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
27. marca 2023 − 15. apríla 2023
Kategória

Prílohy