VZN č. 3/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

Zverejnené
24. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
24. novembra 2021 − 31. decembra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN č. 3/2021

Prílohy