Preskočiť na obsah

VZN č. 5/2022 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy, školského klubu a školskej jedálne na území obce Sekule