Preskočiť na obsah

Začatie správneho konania – výrub drevín

Zverejnené
8. februára 2023
Kategória

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ:          STRABAG  s.r.o.

Druh a počet drevín: breza previsnutá 2 ks,  smrek obyčajný 1 ks, tuja západná 1 ks, pagaštan

                                      konský 2 ks, lipa malolistá 1 ks,        

            zlatý dážď – krovitý porast 3 m2

Pozemky v k.ú. Sekule:   „C“ 2/1

Dátum doručenia žiadosti: 08.02.2023

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:  15.02.2023

Prílohy

Žiadne prílohy.