Preskočiť na obsah

Začatie správneho konania – výrub drevín

Zverejnené
4. novembra 2022
Kategória

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ:         Jana Vávrová

Druh a počet drevín:  smrek 1 ks

Pozemky v k.ú. Sekule:   „C“ 2/11

Dátum doručenia žiadosti: 02.11.2022

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:  11.11.2022

Prílohy

Žiadne prílohy.