Preskočiť na obsah

Začatie správneho konania – výrub drevín

Zverejnené
21. novembra 2022
Kategória

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ:         Peter Janečka

Druh a počet drevín:  agát 10 ks, agát – krovitý porast 150 m2

Pozemky v k.ú. Sekule:   „C“ 818

Dátum doručenia žiadosti: 21.11.2022

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:  28.11.2022

Prílohy

Žiadne prílohy.