Preskočiť na obsah

Začatie správneho konania – výrub drevín

Zverejnené
13. februára 2023
Kategória

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ:          RNDr. Elena Krajčírová

Druh a počet drevín: breza 14 ks,  topoľ 10 ks

Pozemky v k.ú. Sekule:   „E“ 5049/14

Dátum doručenia žiadosti: 08.02.2023

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:  17.02.2023

Prílohy

Žiadne prílohy.