Preskočiť na obsah

Začatie správneho konania – výrub drevín

Zverejnené
19. decembra 2023
Kategória

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ:          EQUISTORE & STONESTORE, s. r. o.,

Druh a počet drevín:  topoľ biely 3 ks

                                    dub letný 5 ks

Pozemok v k. ú. Sekule:   „C“ 5024/33

Dátum doručenia žiadosti: 18.12.2023

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:  29.12.2023

Prílohy

Žiadne prílohy.