Preskočiť na obsah

Začatie správneho konania – výrub drevín

Zverejnené
5. februára 2024
Kategória

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ:          Obec Moravský Svätý Ján, zast. starostom Antonom Emrichom

Druh a počet drevín:  smrekovec opadavý 1 ks, borovica čierna 1 ks, breza previsnutá 5 ks, smrek obyčajný 1 ks,  borovica lesná 3 ks, vŕba biela 3 ks

Pozemky v k.ú. Moravský Svätý Ján:   KN-E – 4906/1,  KN-C – 732/9, KN-C – 82/34, KN-C – 110/2, KN-C – 892/1

Dátum doručenia žiadosti: 31.01.2024

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:  13.02.2024

Prílohy

Žiadne prílohy.