Preskočiť na obsah

Začatie správneho konania – výrub drevín

Zverejnené
5. februára 2024
Kategória

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ:          Eva Durkošová

Druh a počet drevín:  Hruška 1 ks, Orech 1 ks

Pozemky v k.ú. Sekule:   „KN-C“ 9

Dátum doručenia žiadosti: 05.02.2024

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:  13.02.2024

Prílohy

Žiadne prílohy.