Preskočiť na obsah

Začatie správneho konania – výrub drevín

Zverejnené
17. októbra 2022
Kategória

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ:         Anton Sedlák a Alena Sedláková

Druh a počet drevín:  borovica 1 ks, smrek 5 ks

Pozemky v k.ú. Sekule:   „C“ 253/32

Dátum doručenia žiadosti: 14.10.2022

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:  21.10.2022

Prílohy

Žiadne prílohy.