Zámer predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené
24. septembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
24. septembra 2021 − 8. októbra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 64/2021

Prílohy