Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva obce Sekule

Zverejnené
31. januára 2019
Kategória

Prílohy