Zmeny a doplnky ÚP č. 1/2019

Zverejnené
21. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
21. marca 2022 − 13. apríla 2022
Kategória

Prílohy