Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Sekule.

Nadpis

Zverejnené

Dátum uloženia 28.11.2023

Odberná lehota 16.12.2023

Miesto uloženia obecný úrad Sekule

Odosielateľ Sociálna poisťovňa Senica, Sotinská 1577/1A, 905 01 Senica

Adresát Andrii Mashika,  bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ:  Sociálna poisťovňa Senica, Sotinská 1577/1A, 905 01 Senica

  pre adresáta : Andrii Mashika,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Obecnom úrade č. 570  Sekule v úradných hodinách do 16.12.2023

Dátum vyvesenia: 28.11.2023

Dátum uloženia 9.11.2023

Odberná lehota 27.11.2023

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ HeyPay s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava 

Adresát Marek Masaryk, bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: HeyPay s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava 

pre adresáta: Marek Masaryk, bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte č. 153  Sekule v úradných hodinách do 27.11.2023

Dátum vyvesenia: 08.11.2023

Dátum uloženia 9.11.2023

Odberná lehota 27.11.2023

Miesto uloženia obecný úrad Sekule

Odosielateľ Mgr.et Mgr.Adam Vrbecký, usadený euroadvokát M.B.A.LEGAL advokátní kancelář s.r.o., organizačná zložka Boženy Němcovej 1080/13 977 01 Brezno. 

Adresát Adriana Nižňanská, bytom Sekule.

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: Mgr.et Mgr.Adam Vrbecký, usadený euroadvokát M.B.A.LEGAL advokátní kancelář s.r.o., organizačná zložka Boženy Němcovej 1080/13 977 01 Brezno. 

pre adresáta: Adriana Nižňanská, bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na OÚ č. 570  Sekule v úradných hodinách do 27.11.2023

Dátum vyvesenia: 09.11.2023

Dátum uloženia 9.11.2023

Odberná lehota 27.11.2023

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ VšZP, a.s., Halenárska 22, 917 02 Trnava

Adresát Ivan Bychok, bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ:  VšZP, a.s., Halenárska 22, 917 02 Trnava

pre adresáta : Ivan Bychok,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte č. 153  Sekule v úradných hodinách do 27.11.2023

Dátum vyvesenia: 09.11.2023

Dátum uloženia 3.11.2023

Odberná lehota 21.11.2023

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ Sociálna poisťovňa, Senica

Adresát Andrii Mashika, bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: Sociálna poisťovňa, Senica. 

  pre adresáta: Andrii Mashika,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte č. 153  Sekule v úradných hodinách do 21.11.2023

Dátum vyvesenia: 03.11.2023

Dátum uloženia 31.10.2023

Odberná lehota 17.11.2023

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. Cintorínska 5, 949 01 Nitra. 

Adresát Marek Masaryk,  bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ:

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Cintorínska 5 949 01 Nitra. 

pre adresáta : Marek Masaryk,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte č. 153  Sekule v úradných hodinách do 17.11.2023.

Dátum vyvesenia:31.10.2023

Dátum uloženia 31.10.2023

Odberná lehota 17.11.2023

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra. 

Adresát Peter Štermenský,  bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Cintorínska 5 949 01 Nitra. 

  pre adresáta: Peter Štermenský,  bytom Sekule, ktorú si môže prevziať na Pošte  v Sekuliach .

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte č. 153  Sekule v úradných hodinách do 17.11.2023

Dátum vyvesenia: 31.10.2023

Dátum uloženia 26.10.2023

Odberná lehota 12.11.2023

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ VšZP, Ondavská 3, 825 21 Bratislava 25 

Adresát Myroslav Pavliuchok, bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: VšZP, Ondavská 3, 825 21 Bratislava 25 

pre adresáta: Myroslav Pavliuchok, bytom Sekule, ktorú si môže prevziať na Pošte  v Sekuliach .

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte č. 153  Sekule v úradných hodinách do 13.11.2023

Dátum vyvesenia: 26.10.2023

Dátum uloženia 19.10.2023

Odberná lehota 6.11.2023

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ VšZP, Ondavská3, 825  21 Bratislava 25 

Adresát Veronika Hambálková,  bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   

odosielateľ: VšZP, Ondavská3, 825  21 Bratislava 25 

pre adresáta: Veronika Hambálková,  bytom Sekule

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte č. 153  Sekule v úradných hodinách do 6.11.2023.

Dátum vyvesenia:19.10.2023

Dátum uloženia 19.10.2023

Odberná lehota 6.11.2023

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ VšZP, Ondavská3, 825  21 Bratislava 25 

Adresát Yaroslav Zyzen,  bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: VšZP, Ondavská3, 825  21 Bratislava 25 

pre adresáta : Yaroslav Zyzen,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte č. 153  Sekule v úradných hodinách do 06.11.2023

Dátum vyvesenia: 19.10.2023

Dátum uloženia 19.10.2023

Odberná lehota 6.11.2023

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ VšZP, Ondavská3, 825  21 Bratislava 25 

Adresát Mykhailo Sirko,  bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: VšZP, Ondavská3, 825  21 Bratislava 25 

pre adresáta : Mykhailo Sirko,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte č. 153  Sekule v úradných hodinách do 06.11.2023

Dátum vyvesenia:19.10.2023

Dátum uloženia 17.10.2023

Odberná lehota 3.11.2023

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ MV SR Okresný úrad Senica, Vajanského 17, 905 01 Senica 1

Adresát Bc. Gregor Hudec, bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: MV SR Okresný úrad Senica, Vajanského 17, 905 01 Senica 1

pre adresáta : Bc. Gregor Hudec,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte č. 153  Sekule v úradných hodinách do 03.11.2023.

Dátum vyvesenia: 17.10.2023