Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Sekule.

Nadpis

Zverejnené

Oznámenie o uložení zásielky

Vasyl Rebar, bytom Sekule

23.11.2022

Dátum uloženia 23.11.2022

Odberná lehota 9.12.2022

Miesto uloženia obecný úrad Sekule

Odosielateľ Exekútorský úrad, JUDr.Ing.Roman Liščák- súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, 920 01 Hlohovec 

Adresát Vasyl Rebar, bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky do vlastných rúk Exekútorský úrad, JUDr.Ing.Roman Liščák- súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, 920 01 Hlohovec  pre adresáta : Vasyl Rebar, bytom Sekule, ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Sekuliach v lehote do 9.12.2022.

Dátum vyvesenia: 23.11.2022

Oznámenie o uložení zásielky

Miroslav Polák, Sekule

20.10.2022

Dátum uloženia

Odberná lehota

Miesto uloženia

Odosielateľ Okresný súd Senica

Adresát Miroslav Polák, Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, uloženie listovej zásielky pre

adresáta : Miroslav Polák, nar. 26.10.1971, , bytom Sekule, od 20.10.2022 Okresný súd Senica.   

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte  v Sekuliach počas úradných hodín do 6.11.2022

Dátum vyvesenia: 20.10.2022

Oznámenie o uložení zásielky

Michal Božík, Sekule

20.10.2022

Dátum uloženia 19.10.2022

Odberná lehota 4.11.2022

Miesto uloženia

Odosielateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Šaštín Stráže, 908 41.   

Adresát Michal Božík, Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, uloženie listovej zásielky pre

adresáta : Michal Božík nar. 20.6.2004 , bytom Sekule, od 19.10.2022 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Šaštín Stráže, 908 41.   

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte  v Sekuliach počas úradných hodín do 4.11.2022

Dátum vyvesenia: 19.10.2022

Oznámenie o uložení zásielky

Oliver Šureček, nar. 19.5.1977, bytom Sekule

17.10.2022

Dátum uloženia 17.10.2022

Odberná lehota 2.11.2022

Miesto uloženia obecný úrad Sekule

Odosielateľ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Senica Štefánikova 698/7, P.O.Box 105, 905 01 Senica  

Adresát Oliver Šureček, nar. 19.5.1977, bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre

adresáta : Oliver Šureček, nar. 19.5.1977, bytom Sekule, od 17.10.2022 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Senica Štefánikova 698/7, P.O.Box 105, 905 01 Senica  

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 kalendárnych dní na Obecnom úrade  v obci Sekule v úradných hodinách do 2.11.2022

Dátum vyvesenia: 17.10.2022

Oznámenie o uložení zásielky

František Pažitný

6.10.2022

Dátum uloženia 6.10.2022

Odberná lehota 24.10.2022

Miesto uloženia obecný úrad Sekule

Odosielateľ Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 Bratislava 1

Adresát František Pažitný

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre

adresáta : František Pažitný nar. 24.9.1959, bytom Sekule, od 6.10.2022 Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 Bratislava 1.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Obecnom úrade  v obci Sekule v úradných hodinách do 24.10.2022

Dátum vyvesenia: 6.10.2022

Oznámenie o uložení zásielky

Zedníček Viliam

30.9.2022

Dátum uloženia 30.9.2022

Odberná lehota 18.10.2022

Miesto uloženia obecný úrad Sekule

Odosielateľ Súdny exekútor JUDr. Adriana Juhásová Matuškova 1. 917 01 Trnava 1

Adresát Zedníček Viliam

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, uloženie listovej zásielky do vlastných rúk  pre adresáta : Zedníček Viliam nar. 26.7.1968, bytom Sekule 201, od 30.9.2022 Exekútorský úrad  Súdny exekútor JUDr. Adriana Juhásová Matuškova 1. 917 01 Trnava 1.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Obecnom úrade  v obci Sekule v úradných hodinách do 18.10.2022

Dátum vyvesenia: 30.9.2022

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Hrica Mário, Sekule 0

3.8.2022

Dátum uloženia 3.8.2022

Odberná lehota 17.8.2022

Miesto uloženia Daňový úrad Trnava, pobočka Senica

Odosielateľ Daňový úrad Trnava, pobočka Senica

Adresát Hrica Mário, Sekule 0

Prílohy

Oznámenie o uložení písomnosti

Peter Baláž, Sekule

27.6.2022

Dátum uloženia 24.6.2022

Odberná lehota 11.7.2022

Miesto uloženia obec Sekule

Odosielateľ Exekútorský úrad Hlohovec JUDr.Lukáš Liščák, Nám.Sv.Michala 5/A, Hlohovec.

Adresát Peter Baláž, Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, uloženie listovej zásielky do vlastných rúk  pre adresáta : Peter Baláž nar. 1976, bytom Sekule, od 24. 6.2022 Exekútorský úrad Hlohovec JUDr.Lukáš Liščák, Nám.Sv.Michala 5/A, Hlohovec.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Obecnom úrade  v obci Sekule v úradných hodinách do 11.7.2022

Oznámenie o uložení písomnosti

Jozef Ježek, Sekule

21.6.2022

Dátum uloženia 21.6.2022

Odberná lehota

Miesto uloženia

Odosielateľ Všeobecná zdravotná poisťovňa Trnava

Adresát Jozef Ježek, Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, uloženie listovej zásielky do vlastných rúk  pre adresáta : Jozef Ježek , bytom Sekule, od Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. pobočka Trnava  ul. Halenárska 7434/22 917 02 Trnava 2.   

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Obecnom úrade  v obci Sekule v úradných hodinách do 9.7.2022

Oznámenie o uložení zásielky

Peter Baláž, Sekule

17.5.2022

Dátum uloženia 17.5.2022

Odberná lehota 31.5.2022

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ Okresý súd Pezinok

Adresát Peter Baláž, Sekule

Prílohy

Popis

Oznámenie o uložení zásielky


V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, uloženie listovej zásielky do vlastných rúk  pre adresáta : Peter Baláž , bytom Sekule, od Okresný súd Pezinok, M.R. Štefánika 40, 902 01 Pezinok , ktorú si môže prevziať na adrese : Obec  Sekule č. 570 908 80 Sekule.   

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty v obci Sekule v úradných hodinách do 31.5..2022

Dátum vyvesenia:  13.5.2022

Oznámenie o uložení písomnosti

Ján Mrva, Sekule

6.5.2022

Dátum uloženia 6.5.2022

Odberná lehota 24.5.2022

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ VZP Trnava

Adresát Ján Mrva, Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, uloženie listovej zásielky do vlastných rúk  pre adresáta : Ján Mrva , bytom Sekule, od VšZP. a.s.  Halenárska  22 Trnava 917 02, ktorú si môže prevziať na Pošte č. 153  v Sekuliach

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty v obci Sekule v úradných hodinách do 24.5.2022

Oznámenie o uložení zásielky

Jozef Ježek

27.4.2022

Dátum uloženia 27.4.2022

Odberná lehota 13.5.2022

Miesto uloženia Pošta Sekule

Odosielateľ Všeobecná zdravotná poisťovňa Trnava

Adresát Jozef Ježek

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, uloženie listovej zásielky do vlastných rúk  pre adresáta : Jozef Ježek , bytom Sekule, ktorú si môže prevziať na Pošte v Sekuliach.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty v obci Sekule v úradných hodinách do 13.05.2022