Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Sekule.

Nadpis

Zverejnené

Dátum uloženia 15.1.2024

Odberná lehota 30.1.2024

Miesto uloženia obecný úrad Sekule

Odosielateľ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Halenárska 22, 917 01 Trnava

Adresát Róbert Drgonec,  bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky  odosielateľ:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Halenárska 22, 917 01 Trnava

pre adresáta: Róbert Drgonec,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 kalendárnych dní na OU Sekule č. 570  Sekule v úradných hodinách do 30.01.2024.

Dátum vyvesenia: 15.01.2024

Dátum uloženia 2.1.2024

Odberná lehota 17.1.2024

Miesto uloženia obecný úrad Sekule

Odosielateľ Sociálna poisťovňa,  ústredie ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava

Adresát Viliam Demjana,  bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky  odosielateľ: Sociálna poisťovňa,  ústredie ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava

pre adresáta : Viliam Demjana,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 kalendárnych dní na OU Sekule č. 570  Sekule v úradných hodinách do 17.01.2024.

Dátum vyvesenia: 02.01.2024

Dátum uloženia 28.12.2023

Odberná lehota 12.1.2024

Miesto uloženia obecný úrad Sekule

Odosielateľ VZP, a.s., Halenárska, 917 01 Trnava

Adresát Filip Kleinedler, bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky  odosielateľ:  VZP, a.s., Halenárska, 917 01 Trnava

pre adresáta : Filip Kleinedler,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 kalendárnych dní na OU Sekule č. 570  Sekule v úradných hodinách do 12.01.2024.

Dátum vyvesenia: 28.12.2023

Dátum uloženia 14.12.2023

Odberná lehota 2.1.2024

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ JUDr.Peter Baranay, Exekútorský úrad, Ventúrska 16, 81101 Bratislava

Adresát Hrica Mário, bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: JUDr.Peter Baranay, Exekútorský úrad, Ventúrska 16, 81101 Bratislava

pre adresáta : Hrica Mário,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte č. 153  Sekule v úradných hodinách do 02.01.2024.

Dátum vyvesenia: 14.12.2023

Dátum uloženia 13.12.2023

Odberná lehota 2.1.2024

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ VšZP,a.s. Hlavná32, 929 01 Dunajská Streda

Adresát Vitalii Zyzen,  bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: Mgr.Marián Benedik, VšZP,a.s. Hlavná32, 929 01 Dunajská Streda

pre adresáta : Vitalii Zyzen,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte  v Sekuliach v úradných hodinách do 02.01.2024

Dátum vyvesenia: 13.12.2023

Dátum uloženia 6.12.2023

Odberná lehota 27.12.2023

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ VšZP, Ondavská 3, 825 21 Bratislava 25

Adresát Vitalii Rebar,  bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: VšZP, Ondavská 3, 825 21 Bratislava 25

pre adresáta : Vitalii Rebar,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte č.153  Sekule v úradných hodinách do 27.12.2023

Dátum vyvesenia: 6.12.2023

Dátum uloženia 6.12.2023

Odberná lehota 27.12.2023

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ Katarína Fúziková, VšZP, a.s., Hlavná 32 , 929 01 Dunajská Streda

Adresát Vasyl Dordiai,  bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: Katarína Fúziková, VšZP, a.s., Hlavná 32 , 929 01 Dunajská Streda.

pre adresáta : Vasyl Dordiai,  bytom Sekule, ktorú si môže prevziať na Pošte  v Sekuliach .

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte č. 153  Sekule v úradných hodinách do 27.12.2023

Dátum vyvesenia: 06.12.2023

Dátum uloženia 6.12.2023

Odberná lehota 27.12.2023

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ UDr. Peter Baranay, Exekútorský úrad, Ventúrska 16, 811 01 Bratislava

Adresát HRICA Mário, bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: JUDr. Peter Baranay, Exekútorský úrad, Ventúrska 16, 811 01 Bratislava 

pre adresáta: HRICA Mário,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte č.153  Sekule v úradných hodinách do 27.12.2023 Dátum vyvesenia: 6.12.2023

Dátum uloženia 28.11.2023

Odberná lehota 16.12.2023

Miesto uloženia obecný úrad Sekule

Odosielateľ Sociálna poisťovňa Senica, Sotinská 1577/1A, 905 01 Senica

Adresát Andrii Mashika,  bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ:  Sociálna poisťovňa Senica, Sotinská 1577/1A, 905 01 Senica

  pre adresáta : Andrii Mashika,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Obecnom úrade č. 570  Sekule v úradných hodinách do 16.12.2023

Dátum vyvesenia: 28.11.2023

Dátum uloženia 9.11.2023

Odberná lehota 27.11.2023

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ HeyPay s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava 

Adresát Marek Masaryk, bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: HeyPay s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava 

pre adresáta: Marek Masaryk, bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte č. 153  Sekule v úradných hodinách do 27.11.2023

Dátum vyvesenia: 08.11.2023

Dátum uloženia 9.11.2023

Odberná lehota 27.11.2023

Miesto uloženia obecný úrad Sekule

Odosielateľ Mgr.et Mgr.Adam Vrbecký, usadený euroadvokát M.B.A.LEGAL advokátní kancelář s.r.o., organizačná zložka Boženy Němcovej 1080/13 977 01 Brezno. 

Adresát Adriana Nižňanská, bytom Sekule.

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: Mgr.et Mgr.Adam Vrbecký, usadený euroadvokát M.B.A.LEGAL advokátní kancelář s.r.o., organizačná zložka Boženy Němcovej 1080/13 977 01 Brezno. 

pre adresáta: Adriana Nižňanská, bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na OÚ č. 570  Sekule v úradných hodinách do 27.11.2023

Dátum vyvesenia: 09.11.2023

Dátum uloženia 9.11.2023

Odberná lehota 27.11.2023

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ VšZP, a.s., Halenárska 22, 917 02 Trnava

Adresát Ivan Bychok, bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ:  VšZP, a.s., Halenárska 22, 917 02 Trnava

pre adresáta : Ivan Bychok,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte č. 153  Sekule v úradných hodinách do 27.11.2023

Dátum vyvesenia: 09.11.2023