Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Sekule.

Nadpis

Zverejnené

Dátum uloženia 3.11.2023

Odberná lehota 21.11.2023

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ Sociálna poisťovňa, Senica

Adresát Andrii Mashika, bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: Sociálna poisťovňa, Senica. 

  pre adresáta: Andrii Mashika,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte č. 153  Sekule v úradných hodinách do 21.11.2023

Dátum vyvesenia: 03.11.2023

Dátum uloženia 31.10.2023

Odberná lehota 17.11.2023

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. Cintorínska 5, 949 01 Nitra. 

Adresát Marek Masaryk,  bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ:

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Cintorínska 5 949 01 Nitra. 

pre adresáta : Marek Masaryk,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte č. 153  Sekule v úradných hodinách do 17.11.2023.

Dátum vyvesenia:31.10.2023

Dátum uloženia 31.10.2023

Odberná lehota 17.11.2023

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra. 

Adresát Peter Štermenský,  bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Cintorínska 5 949 01 Nitra. 

  pre adresáta: Peter Štermenský,  bytom Sekule, ktorú si môže prevziať na Pošte  v Sekuliach .

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte č. 153  Sekule v úradných hodinách do 17.11.2023

Dátum vyvesenia: 31.10.2023

Dátum uloženia 26.10.2023

Odberná lehota 12.11.2023

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ VšZP, Ondavská 3, 825 21 Bratislava 25 

Adresát Myroslav Pavliuchok, bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: VšZP, Ondavská 3, 825 21 Bratislava 25 

pre adresáta: Myroslav Pavliuchok, bytom Sekule, ktorú si môže prevziať na Pošte  v Sekuliach .

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte č. 153  Sekule v úradných hodinách do 13.11.2023

Dátum vyvesenia: 26.10.2023

Dátum uloženia 19.10.2023

Odberná lehota 6.11.2023

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ VšZP, Ondavská3, 825  21 Bratislava 25 

Adresát Veronika Hambálková,  bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   

odosielateľ: VšZP, Ondavská3, 825  21 Bratislava 25 

pre adresáta: Veronika Hambálková,  bytom Sekule

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte č. 153  Sekule v úradných hodinách do 6.11.2023.

Dátum vyvesenia:19.10.2023

Dátum uloženia 19.10.2023

Odberná lehota 6.11.2023

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ VšZP, Ondavská3, 825  21 Bratislava 25 

Adresát Yaroslav Zyzen,  bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: VšZP, Ondavská3, 825  21 Bratislava 25 

pre adresáta : Yaroslav Zyzen,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte č. 153  Sekule v úradných hodinách do 06.11.2023

Dátum vyvesenia: 19.10.2023

Dátum uloženia 19.10.2023

Odberná lehota 6.11.2023

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ VšZP, Ondavská3, 825  21 Bratislava 25 

Adresát Mykhailo Sirko,  bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: VšZP, Ondavská3, 825  21 Bratislava 25 

pre adresáta : Mykhailo Sirko,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte č. 153  Sekule v úradných hodinách do 06.11.2023

Dátum vyvesenia:19.10.2023

Dátum uloženia 17.10.2023

Odberná lehota 3.11.2023

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ MV SR Okresný úrad Senica, Vajanského 17, 905 01 Senica 1

Adresát Bc. Gregor Hudec, bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: MV SR Okresný úrad Senica, Vajanského 17, 905 01 Senica 1

pre adresáta : Bc. Gregor Hudec,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte č. 153  Sekule v úradných hodinách do 03.11.2023.

Dátum vyvesenia: 17.10.2023

Dátum uloženia 13.10.2023

Odberná lehota 31.10.2023

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ Krajský súd Bratislava

Adresát Viliam Demjam, Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: Krajský súd Bratislava

pre adresáta : Viliam Demjan,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte č. 153  Sekule v úradných hodinách do 31.10.2023

Dátum vyvesenia: 13.10.2023

Dátum uloženia 12.10.2023

Odberná lehota 30.10.2023

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ NPC MV SR, Vápencová 36, 840 09 Bratislava

Adresát Chiara Hrehorčáková, bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: NPC MV SR, Vápencová 36, 840 09 Bratislava

pre adresáta : Chiara Hrehorčáková,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte č. 153  Sekule v úradných hodinách do 30.10.2023

Dátum vyvesenia: 12.10.2023

Dátum uloženia 12.10.2023

Odberná lehota 30.10.2023

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ NPC MV SR, Vápencová 36, 840 09 Bratislava

Adresát Sebastián Chlebuš, bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: NPC MV SR, Vápencová 36, 840 09 Bratislava

pre adresáta : Sebastián Chlebuš,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte č. 153  Sekule v úradných hodinách do 30.10.2023

Dátum vyvesenia: 12.10.2023

Dátum uloženia 9.10.2023

Odberná lehota 26.10.2023

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ Exekútorský úrad, súdny exekútor JUDr. Pavel Šajánek, Skalica

Adresát Adriana Nižňanská, bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ:

Exekútorský úrad, súdny exekútor JUDr. Pavel Šajánek, Skalica

pre adresáta : Adriana Nižňanská, bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte č. 153  Sekule v úradných hodinách do 26.10.2023

Dátum vyvesenia: 09.10.2023