Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Sekule.

Nadpis

Zverejnené

Dátum uloženia 17.4.2023

Odberná lehota 5.5.2023

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ VšZP, Partizánska 2315, 911 01 Trenčín

Adresát Kristína Nikodijevič, bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: VšZP, Partizánska 2315, 911 01 Trenčín  

pre adresáta: Kristína Nikodijevič, bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte  Sekule č.153, 908 80  v úradných hodinách do 5.5.2023

Dátum vyvesenia: 17.04.2023

Dátum uloženia 3.4.2023

Odberná lehota 18.4.2023

Miesto uloženia obecný úrad Sekule

Odosielateľ VšZP, Halenárska č. 22., 917 02 Trnava 2

Adresát Veronika Zeikan, bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky odosielateľ: VšZP, Halenárska č. 22., 917 02 Trnava 2  

pre adresáta: Veronika Zeikan, bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 kalendárnych dní na Obecnom úrade č. 570  Sekule v úradných hodinách do 18.04..2023

Dátum vyvesenia: 03.04.2023

Dátum uloženia 29.3.2023

Odberná lehota 15.4.2023

Miesto uloženia obecný úrad Sekule

Odosielateľ Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s., Cintorínska 5, 909 01 Nitra

Adresát Marek Masaryk, bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky do vlastných rúk doručené odosielateľom: Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s., Cintorínska 5, 909 01 Nitra

 pre adresáta : Marek Masaryk, bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na obecnom úrade Sekule v úradných hodinách do 15.04.2023.

Dátum vyvesenia: 29.03.2023

Dátum uloženia 29.3.2023

Odberná lehota 15.4.2023

Miesto uloženia obecný úrad Sekule

Odosielateľ Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s., Cintorínska 5, 909 01 Nitra

Adresát Mário Hrica, bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky do vlastných rúk doručené odosielateľom: Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s., Cintorínska 5, 909 01 Nitra

 pre adresáta : Mário Hrica, bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na obecnom úrade Sekule v úradných hodinách do 15.04.2023.

Dátum vyvesenia: 29.03.2023

Dátum uloženia 29.3.2023

Odberná lehota 15.4.2023

Miesto uloženia obecný úrad Sekule

Odosielateľ VšZP, a.s., Halenárska 22 , 917 02 Trnava

Adresát Vasyl Rebar, bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky do vlastných rúk doručené odosielateľom: VšZP, a.s., Halenárska 22 , 917 02 Trnava.

 pre adresáta : Vasyl Rebar, bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na obecnom úrade Sekule v úradných hodinách do 15.04.2023.

Dátum vyvesenia: 29.03.2023

Dátum uloženia 20.3.2023

Odberná lehota 7.4.2023

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ VšZP, a.s., Halenárska 22, 917 02 Trnava

Adresát Kleinedler Filip, bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky do vlastných rúk doručené odosielateľ: VšZP, a.s., Halenárska 22, 917 02 Trnava.

pre adresáta : Kleinedler Filip, bytom Sekule, ktorú si môže prevziať na Pošte v Sekuliach .

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty  č.153 v obci Sekule v úradných hodinách do 7.4.2023

Dátum vyvesenia:20.3.2023

Dátum uloženia 14.3.2023

Odberná lehota 28.3.2023

Miesto uloženia obecný úrad Sekule

Odosielateľ VšZP, Halenárska 22, P.O.Box 5, 917 02 Trnava

Adresát Ivan Liakh, bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: VšZP, Halenárska 22, P.O.Box 5, 917 02 Trnava  

  pre adresáta: Ivan Liakh, bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 kalendárnych dní na Obecnom úrade č. 570  Sekule v úradných hodinách do 28.3.2023

Dátum uloženia 9.3.2023

Odberná lehota 23.3.2023

Miesto uloženia obecný úrad Sekule

Odosielateľ VšZP, Ondavská 3, 825 21 Bratislava 25

Adresát Mykhailo Sirko, bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky odosielateľ: VšZP, Ondavská 3, 825 21 Bratislava 25  

pre adresáta: Mykhailo Sirko, bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 kalendárnych dní na Obecnom úrade č. 570  Sekule v úradných hodinách do 23.3.2023

Dátum uloženia 3.3.2023

Odberná lehota 18.3.2023

Miesto uloženia obecný úrad Sekule

Odosielateľ Všeobecná zdravotná poisťovňa, Hlavná 32 929 01 Dunajská Streda 1  

Adresát ANDREII BURCH, bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, Hlavná 32 929 01 Dunajská Streda 1  

 pre adresáta ANDREII BURCH, bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 kalendárnych dní na Obecnom úrade č. 570  Sekule v úradných hodinách do 18.3.2023

Dátum vyvesenia: 3.3.2023

Dátum uloženia 2.3.2023

Odberná lehota 16.3.2023

Miesto uloženia obecný úrad Sekule

Odosielateľ JUDr. Miloslav Tóth, advokát, Jarmočná 2264/3, 927 01 Šaľa

Adresát Adriana Nižňanská, bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: JUDr. Miloslav Tóth, advokát, Jarmočná 2264/3, 927 01 Šaľa,

 pre adresáta Adriana Nižňanská, bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 kalendárnych dní na Obecnom úrade č. 570  Sekule v úradných hodinách do 17.3.2023

Dátum vyvesenia: 2.3.2023

Dátum uloženia 28.2.2023

Odberná lehota 15.3.2023

Miesto uloženia obecný úrad Sekule

Odosielateľ JUDr. Rudolf Varga, súdny exekútor, Exekútorský úrad, Hlavná 26/5, 929 01 Dunajská Streda.

Adresát Oliver Šureček, bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: JUDr. Rudolf Varga, súdny exekútor, Exekútorský úrad Dunajská Streda so sídlom Hlavná 26/5, 929 01 Dunajská Streda.

pre adresáta : Oliver Šureček, bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 kalendárnych dní na Obecnom úrade Sekule, č. 570 v úradných hodinách do 15.3.2023

Dátum vyvesenia: 28.02.2023

Dátum uloženia 3.2.2023

Odberná lehota 18.2.2023

Miesto uloženia obecný úrad Sekule

Odosielateľ Okresná prokuratúra Malacky, Sasinkova 71, P.O.BOX 41, 901 01 Malacky.

Adresát Peter Baláž , bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: Okresná prokuratúra Malacky, Sasinkova 71, P.O.BOX 41, 901 01 Malacky.

pre adresáta : Peter Baláž , bytom Sekule, ktorú si môže prevziať na OU v Sekuliach .

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 kalendárnych dní na Obecnom úrade č. 570  Sekule v úradných hodinách do 18.2.2023

Dátum vyvesenia: 3.2.2023