Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Sekule.

Nadpis

Zverejnené

Dátum uloženia 31.1.2023

Odberná lehota 16.2.2023

Miesto uloženia obecný úrad Sekule

Odosielateľ V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. pobočka Trnava Halenárska 22, P.O.Box 5 917 02 Trnava.

Adresát Róbert Drgonec , bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. pobočka Trnava Halenárska 22, P.O.Box 5 917 02 Trnava.

  pre adresáta : Róbert Drgonec, bytom Sekule, ktorú si môže prevziať na OU v Sekuliach .

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 kalendárnych dní na Obecnom úrade č. 570  Sekule v úradných hodinách do 16.2.2023

Dátum vyvesenia: 31.1.2023

Dátum uloženia 26.1.2023

Odberná lehota 13.2.2023

Miesto uloženia obecný úrad Sekule

Odosielateľ Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Cintorínska 5 949 01 Nitra

Adresát Marek Masaryk, bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Cintorínska 5 949 01 Nitra

  pre adresáta : Marek Masaryk, bytom Sekule, ktorú si môže prevziať na OU v Sekuliach .

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Obecnom úrade č. 570  Sekule v úradných hodinách do 13.2.2023

Dátum vyvesenia:26.1.2023

Dátum uloženia 26.1.2023

Odberná lehota 13.2.2023

Miesto uloženia obecný úrad Sekule

Odosielateľ Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Cintorínska 5, 949 01 Nitra

Adresát Mário Hrica, bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Cintorínska 5 949 01 Nitra

  pre adresáta : Mário Hrica , bytom Sekule, ktorú si môže prevziať na OU v Sekuliach .

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Obecnom úrade č. 570  Sekule v úradných hodinách do 13.2.2023

Dátum vyvesenia:26.1.2023

Dátum uloženia

Odberná lehota 8.2.2023

Miesto uloženia obec Sekule

Odosielateľ VšZP, Halenárska 7434/22,917 01 Trnava 2

Adresát Oliver Šureček, Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky do vlastných rúk doručené odosielateľ: VšZP, Halenárska 7434/22,917 01 Trnava 2

pre adresáta : Oliver Šureček, bytom Sekule, ktorú si môže prevziať na OU v Sekuliach .

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Obecnom úrade č. 570  Sekule v úradných hodinách do 8.2.2023

Dátum vyvesenia:20.1.2023

Dátum uloženia 10.1.2023

Odberná lehota

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ VšZP,a.s., Halenárska 22 , 917 02 Trnava

Adresát Kristína Nikodijevič, bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky do vlastných rúk doručené odosielateľ: VšZP,a.s., Halenárska 22 , 917 02 Trnava.

pre adresáta : Kristína Nikodijevič, bytom Sekule, ktorú si môže prevziať na Pošte v Sekuliach .

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty  č.153 v obci Sekule v úradných hodinách do 30.1.2023

Dátum vyvesenia:10.1.2023

Dátum uloženia 29.12.2022

Odberná lehota 16.1.2023

Miesto uloženia obecný úrad Sekule

Odosielateľ VšZP, Halenárska 7434/22,917 01 Trnava 2

Adresát Volodymyr Prints, bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky do vlastných rúk doručené odosielateľ: VšZP, Halenárska 7434/22,917 01 Trnava 2

pre adresáta : Volodymyr Prints, bytom Sekule, ktorú si môže prevziať na OU v Sekuliach.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Obecnom úrade č. 570  Sekule v úradných hodinách do 16.1.2023

Dátum vyvesenia:29.12.2022

Dátum uloženia 12.12.2022

Odberná lehota 30.12.2022

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ VšZP, Ondavská 3, 825 21 Bratislava 25

Adresát Alina Kirilova, bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky do vlastných rúk doručené odosielateľ: VšZP, Ondavská 3, 825 21 Bratislava 25.

  pre adresáta : Alina Kirilova, bytom Sekule, ktorú si môže prevziať na Pošte v Sekuliach .

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty  č.153 v obci Sekule v úradných hodinách do 30.12.2022

Dátum vyvesenia:12.12.2022

Dátum uloženia 7.12.2022

Odberná lehota

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ ÚPSVaR Senica

Adresát Michal Božík, Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky do vlastných rúk doručené od Úrad práce Senica.

pre adresáta : Michal Božík, bytom Sekule, ktorú si môže prevziať na Pošte v Sekuliach .

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty v obci Sekule v úradných hodinách do 24.12.2022

Dátum vyvesenia: 7.12.2022

Dátum uloženia 23.11.2022

Odberná lehota 9.12.2022

Miesto uloženia obecný úrad Sekule

Odosielateľ Exekútorský úrad, JUDr.Ing.Roman Liščák- súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, 920 01 Hlohovec 

Adresát Vasyl Rebar, bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky do vlastných rúk Exekútorský úrad, JUDr.Ing.Roman Liščák- súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, 920 01 Hlohovec  pre adresáta : Vasyl Rebar, bytom Sekule, ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Sekuliach v lehote do 9.12.2022.

Dátum vyvesenia: 23.11.2022

Dátum uloženia

Odberná lehota

Miesto uloženia

Odosielateľ Okresný súd Senica

Adresát Miroslav Polák, Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, uloženie listovej zásielky pre

adresáta : Miroslav Polák, nar. 26.10.1971, , bytom Sekule, od 20.10.2022 Okresný súd Senica.   

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte  v Sekuliach počas úradných hodín do 6.11.2022

Dátum vyvesenia: 20.10.2022

Dátum uloženia 19.10.2022

Odberná lehota 4.11.2022

Miesto uloženia

Odosielateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Šaštín Stráže, 908 41.   

Adresát Michal Božík, Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, uloženie listovej zásielky pre

adresáta : Michal Božík nar. 20.6.2004 , bytom Sekule, od 19.10.2022 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Šaštín Stráže, 908 41.   

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte  v Sekuliach počas úradných hodín do 4.11.2022

Dátum vyvesenia: 19.10.2022

Dátum uloženia 17.10.2022

Odberná lehota 2.11.2022

Miesto uloženia obecný úrad Sekule

Odosielateľ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Senica Štefánikova 698/7, P.O.Box 105, 905 01 Senica  

Adresát Oliver Šureček, nar. 19.5.1977, bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre

adresáta : Oliver Šureček, nar. 19.5.1977, bytom Sekule, od 17.10.2022 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Senica Štefánikova 698/7, P.O.Box 105, 905 01 Senica  

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 kalendárnych dní na Obecnom úrade  v obci Sekule v úradných hodinách do 2.11.2022

Dátum vyvesenia: 17.10.2022