Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Sekule.

Nadpis

Zverejnené

Dátum uloženia 30.9.2022

Odberná lehota 18.10.2022

Miesto uloženia obecný úrad Sekule

Odosielateľ Súdny exekútor JUDr. Adriana Juhásová Matuškova 1. 917 01 Trnava 1

Adresát Zedníček Viliam

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, uloženie listovej zásielky do vlastných rúk  pre adresáta : Zedníček Viliam nar. 26.7.1968, bytom Sekule 201, od 30.9.2022 Exekútorský úrad  Súdny exekútor JUDr. Adriana Juhásová Matuškova 1. 917 01 Trnava 1.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Obecnom úrade  v obci Sekule v úradných hodinách do 18.10.2022

Dátum vyvesenia: 30.9.2022

Dátum uloženia 24.6.2022

Odberná lehota 11.7.2022

Miesto uloženia obec Sekule

Odosielateľ Exekútorský úrad Hlohovec JUDr.Lukáš Liščák, Nám.Sv.Michala 5/A, Hlohovec.

Adresát Peter Baláž, Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, uloženie listovej zásielky do vlastných rúk  pre adresáta : Peter Baláž nar. 1976, bytom Sekule, od 24. 6.2022 Exekútorský úrad Hlohovec JUDr.Lukáš Liščák, Nám.Sv.Michala 5/A, Hlohovec.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Obecnom úrade  v obci Sekule v úradných hodinách do 11.7.2022

Dátum uloženia 21.6.2022

Odberná lehota

Miesto uloženia

Odosielateľ Všeobecná zdravotná poisťovňa Trnava

Adresát Jozef Ježek, Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, uloženie listovej zásielky do vlastných rúk  pre adresáta : Jozef Ježek , bytom Sekule, od Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. pobočka Trnava  ul. Halenárska 7434/22 917 02 Trnava 2.   

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Obecnom úrade  v obci Sekule v úradných hodinách do 9.7.2022

Dátum uloženia 17.5.2022

Odberná lehota 31.5.2022

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ Okresý súd Pezinok

Adresát Peter Baláž, Sekule

Prílohy

Popis

Oznámenie o uložení zásielky


V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, uloženie listovej zásielky do vlastných rúk  pre adresáta : Peter Baláž , bytom Sekule, od Okresný súd Pezinok, M.R. Štefánika 40, 902 01 Pezinok , ktorú si môže prevziať na adrese : Obec  Sekule č. 570 908 80 Sekule.   

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty v obci Sekule v úradných hodinách do 31.5..2022

Dátum vyvesenia:  13.5.2022

Dátum uloženia 6.5.2022

Odberná lehota 24.5.2022

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ VZP Trnava

Adresát Ján Mrva, Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, uloženie listovej zásielky do vlastných rúk  pre adresáta : Ján Mrva , bytom Sekule, od VšZP. a.s.  Halenárska  22 Trnava 917 02, ktorú si môže prevziať na Pošte č. 153  v Sekuliach

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty v obci Sekule v úradných hodinách do 24.5.2022

Dátum uloženia 27.4.2022

Odberná lehota 13.5.2022

Miesto uloženia Pošta Sekule

Odosielateľ Všeobecná zdravotná poisťovňa Trnava

Adresát Jozef Ježek

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, uloženie listovej zásielky do vlastných rúk  pre adresáta : Jozef Ježek , bytom Sekule, ktorú si môže prevziať na Pošte v Sekuliach.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty v obci Sekule v úradných hodinách do 13.05.2022