Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Sekule.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ:          Eva Durkošová

Druh a počet drevín:  Hruška 1 ks, Orech 1 ks

Pozemky v k.ú. Sekule:   „KN-C“ 9

Dátum doručenia žiadosti: 05.02.2024

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:  13.02.2024

Prílohy

Popis

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ:          Obec Moravský Svätý Ján, zast. starostom Antonom Emrichom

Druh a počet drevín:  smrekovec opadavý 1 ks, borovica čierna 1 ks, breza previsnutá 5 ks, smrek obyčajný 1 ks,  borovica lesná 3 ks, vŕba biela 3 ks

Pozemky v k.ú. Moravský Svätý Ján:   KN-E – 4906/1,  KN-C – 732/9, KN-C – 82/34, KN-C – 110/2, KN-C – 892/1

Dátum doručenia žiadosti: 31.01.2024

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:  13.02.2024

Prílohy

Popis

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ:          EQUISTORE & STONESTORE, s. r. o.,

Druh a počet drevín:  topoľ biely 3 ks

                                    dub letný 5 ks

Pozemok v k. ú. Sekule:   „C“ 5024/33

Dátum doručenia žiadosti: 18.12.2023

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:  29.12.2023

Prílohy

Popis

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ:          Dobrovoľný hasičský zbor Sekule

Druh a počet drevín: smrek obyčajný 5 ks

Pozemky v k.ú. Sekule:   „C“ 261/3

Dátum doručenia žiadosti: 16.02.2023

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:  24.02.2023

Prílohy

Popis

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ:          RNDr. Elena Krajčírová

Druh a počet drevín: breza 14 ks,  topoľ 10 ks

Pozemky v k.ú. Sekule:   „E“ 5049/14

Dátum doručenia žiadosti: 08.02.2023

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:  17.02.2023

Prílohy

Popis

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ:          STRABAG  s.r.o.

Druh a počet drevín: breza previsnutá 2 ks,  smrek obyčajný 1 ks, tuja západná 1 ks, pagaštan

                                      konský 2 ks, lipa malolistá 1 ks,        

            zlatý dážď – krovitý porast 3 m2

Pozemky v k.ú. Sekule:   „C“ 2/1

Dátum doručenia žiadosti: 08.02.2023

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:  15.02.2023

Prílohy

Popis

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ:         Peter Janečka

Druh a počet drevín:  agát 10 ks, agát – krovitý porast 150 m2

Pozemky v k.ú. Sekule:   „C“ 818

Dátum doručenia žiadosti: 21.11.2022

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:  28.11.2022

Prílohy

Popis

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ:         Jana Vávrová

Druh a počet drevín:  smrek 1 ks

Pozemky v k.ú. Sekule:   „C“ 2/11

Dátum doručenia žiadosti: 02.11.2022

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:  11.11.2022

Prílohy

Popis

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ:         MUDr. Peter Bujdák

Druh a počet drevín:  orech kráľovský 2 ks

Pozemky v k.ú. Sekule:   „C“ 260/1

Dátum doručenia žiadosti: 25.10.2022

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:  31.10.2022

Prílohy

Popis

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ:         Anton Sedlák a Alena Sedláková

Druh a počet drevín:  borovica 1 ks, smrek 5 ks

Pozemky v k.ú. Sekule:   „C“ 253/32

Dátum doručenia žiadosti: 14.10.2022

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:  21.10.2022

Prílohy

Popis

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ: IVOS s.r.o. 

Druh a počet drevín: smrek 2ks, breza 1 ks, lipa 2 ks, tuja 17 ks, BUXUS – krovitý porast 49 m2

Pozemky v k.ú. Sekule: „C“ 249/1, 249/2

Dátum doručenia žiadosti: 17.10.2022

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:  21.10.2022