Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Sekule.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

OBEC Sekule č. 570 908 80 Sekule 034/7770211

O Z N Á M E N I E

O ZRUŠENÍ ZÁZNAMU TRVALÉHO POBYTU

   Ohlasovňa pobytu obce Sekule, podľa § 7 ods.1 písm. f zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,

zrušila dňom 23.8.2023 trvalý pobyt v mieste súp.č. 594:

Meno, priezvisko:                     narodený / á /:

Adam Golík                                 10.03.1994

Dagmar Golíková                      02.10.1996

Marco Macejka                         14.03.2016    

Miestom nového trvalého pobytu je obec Sekule.

V Sekuliach dňa 23.8.2023

Vyvesené dňa : 23.8.2023

Zvesené dňa :  7.9.2023  

Prílohy

Popis

Ohlasovňa pobytu obce Sekule, podľa § 7 ods.1 písm. f zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,

    zrušila dňom 30.11.2022 trvalý pobyt

Meno, priezvisko:                Peter Štermenský 

narodený:                          25.12.1968 

Miestom nového trvalého pobytu je obec Sekule.

Marta Krištofcová

referent ohlasovne

V Sekuliach dňa 30.11.2022

Vyvesené : 30.11.2022

Zvesené :

Prílohy

Popis

Ohlasovňa pobytu obce Sekule, podľa § 7 ods.1 písm. f zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,

zrušila dňom 28.11.2022 trvalý pobyt

meno, priezvisko:                Róbert Vávra  

narodený                            15.3.1971 

Miestom nového trvalého pobytu je obec Sekule.

V Sekuliach dňa 28.11.2022

Vyvesené : 28.11.2022

Zvesené :

Prílohy

Popis

Ohlasovňa  pobytu Sekule  na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanom

Jakub Božík             nar.12.4.2010,

Jozef Božík              nar.12.8.1972,

Michal Božík           nar.20.6.2004,

Katarína Božíková   nar.29.7.1973,

Laura Božíková        nar.13.8.2011,

Romana Božíková    nar.13.8.2011,

Tamara Božíková     nar  9.10.2006

 dňom  30.9.2022