Preskočiť na obsah

Finančne náročná zriaďovateľská zodpovednosť Obce Sekule voči ZŠ

V septembri roku 2002 zo zákona prešla Základná škola obidvoch obcí Sekule a Moravský Svätý Ján pod zriaďovateľskú pôsobnosť Obce Sekule.

Budovy školy i zariadenie boli už značne poškodené a opotrebované. Oprava strechy, telocvične, kotolne si vyžiadala z obecnej kasy najbližších dvoch rokoch približne 41.358,- € (1.245.987,- Sk).

Z dôvodu opotrebovanosti a následnej nefunkčnosti sa zakúpilo do Školskej jedálne nové zariadenie (kotly, panvice, chladničky) a kuchynské potreby vo výške 19.228,- € (579.265,- Sk)

31.mája 2010 bola ukončená rekonštrukcia ZŠ Sekule (zastrešenie so šikmou strechou, zateplenie budov, výmena okien za plastové, nové obklady, upravený vstup s výmenou vstupných dvier, nová fasáda). Rekonštrukcia si vyžiadala veľké finančné náklady. Z EU fondov bol projekt financovaný vo výške 930.143,42 € (28.021.500,- Sk) . 5%-ný podiel spolufinancovania obcou a práce naviac, ktoré vznikli po odkrytí rovnej strechy si vyžiadali od obce 250.437,20 € t. j 6.942.151,08 Sk.

Prevádzka školských zariadení si každoročne vyžaduje väčšie či menšie finančné dotácie z obce i napriek financiám presúvaným zo štátu na obec v rámci prenesených či originálnych kompetencií.

Do konca školského roku 2010/2011 tak Obec Sekule z vlastného rozpočtu počas svojej zriaďovateľskej pôsobnosti dotovala výchovu a vzdelávanie detí obidvoch obcí Sekule a Moravský Svätý Ján sumou výše 291.023,93 € (8.767.387 Sk).