Preskočiť na obsah

Projekty obce

Projekt: Vodozádržné opatrenia v obci Sekule


Projekt: Podpora riešenia migračných výziev spôsobených ruskou
agresiou voči Ukrajine v obci Sekule


Projekt: Prístavba Materskej školy Sekule

Cieľom projektu s názvom „Prístavba Materskej školy Sekule“ je rozšírenie materskej školy v obci Sekule o kapacitu 25 detí, vybudovanie jedálne MŠ a čo najefektívnejšie využitie priestorových kapacít, a materiálno-technického vybavenia školy. Materská škola sa vďaka tomu stane inštitúciou otvorenou pre rodičov a obec, čím sa rozšíri ponuka školy o ďalšiu vzdelávaniu a spoločenskú činnosť.

Plánovaný harmonogram aktivít projektu je: 03/2023 – 12/2023.


Projekt: Odborné poradenstvo v teréne pre neaktívne osoby – Sekule


Projekt: Sekule – požiarna zbrojnica – prestavba


Projekt: WiFi pre Teba v obci Sekule

Projekt WiFi pre Teba – PDF DOKUMENT


Projekt: Zariadenie pre seniorov


Projekt: Modernizácia odborných učební ZŠ Sekule


Projekt: Hľadanie spoločných koreňov a spoznávanie tradícií

Projekt: Rozvoj dopravnej infraštruktúry Obce Sekule

Mapa na stiahnutie vo formáte PDF

Projekty realizované a podané na financovanie z fondov EU

Rekonštrukcia školy 

(zastrešenie, výmena okien, zateplenie, fasáda, obklady, vstupný priestor)

Projekt financovaný z fondov EU vo výške: 930143,42€
Podiel obce 5 % vo výške – 48954,92 €
Podiel obce pri dodatočných prácach –

Ukončenie realizácie projektu – 31.05.2010

Projekty podané obcou:

2.
Kanalizácia obce
 – v aglomerácii s obcou Moravský Svätý Ján

3.
Cesta ke vzájemnému zlepšení informovanosti a poznávání přeshraničí
Cezhraničné informačné centrum
Oprávnené náklady: 69000,- € – 2078694,- Sk

Realizácia informačnej kancelárie v priestoroch Kultúrneho domu, bezbarierový vstup, 24 hodinová prevádzka intrernetu (vo vonkajších priestoroch umiestnený dotykový monitor), v kancelárii k dispozícii 2 počítače pre verejnosť, možnosť posedenia vo vestibule, dostatok informačných materiálov z okolitých regiónov.

Projekt realizovaný v spolupráci s obcami: Zdánice, Polešovice a Moravský Písek (Česká republika), Kúty, Gbely

Hlavným partnerom na Slovensku sú Sekule.

4.
Zberový dvor + komunálna technika
(vytvorenie zberného dvora v priestoroch za Štokáčom) a získanie strojového parku.
Oprávnené náklady: 400000,- € – 12050400,- Sk

5.
Revitalizácia námestia + križovatka

Oprávnené náklady: 665000,-€ – 20033790,- Sk
Projekt zahŕňa: stavba križovatky, chodníky, sadová architektúra, architektonické prvky, verejné osvetlenie, autobusová zástavka


6.
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Projekt obsahuje osvetlenie Šutrovne, úsek pri štátnej ceste I/2 k Šutrovni, osvetlenie 2 ulíc (pri bytovkách a nových rodinných domoch), posilnenie osvetlenia v ostatných častiach obce a napojenie sa na rekonštrukciu realizovanú obcou v r. 2008 – 2009.

Projekt vyčleňuje námestie, ktoré je súčasťou projektu Revitalizácie námestia.

7.
Projekt s dotáciou Ministerstva pôdohospodárstva SR
Tribúna na miestnom ihrisku.
Na realizáciu projektu prispela obec a Majetkový Holding, a. s., Bratislava.

8.
Pripravovaný projekt
Kultúrne centrum (zahrňuje objekty Kultúrny dom, klubcentrum, bývalý hostinec, obecný dvor).
Projektant: Ing. arch. G. Szalay