Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov.

Ing. Ján Húšek

poslanec

Ing. Mária Ježková

poslanec

Bc. Patrik Koch

poslanec

Michaela Kudlová

poslanec

Dávid Maxian

poslanec

Erik Maxian

poslanec

Mgr. Filip Ondriska

poslanec

Milan Šimek

poslanec

Miroslav Vávra

poslanec

Kontrolór obce

Ján Libuša

kontrolór

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 17. decembra 2020.