Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov.

Ing. Mária Ježková

Zástupca starostu

Ing. Ján Húšek

poslanec

Bc. Patrik Koch

poslanec

Michaela Kudlová

poslanec

Erik Maxian

poslanec

Mgr. Filip Ondriska

poslanec

Milan Šimek

poslanec

Miroslav Vávra

poslanec

Kontrolór obce

Ján Libuša

kontrolór

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 12. apríla 2021.