Preskočiť na obsah

Spojené voľby 2022

Zverejnené 23.10.2022.

Dátum a Čas
29. okt 2022 07:00 – 20:00
Miesto
Zasadačka obecného úradu
Kategória

V sobotu 29. októbra 2022 sa na celom území Slovenska uskutočnia voľby do samosprávy obcí a samosprávy vyšších územných celkov.

V našej obci sa voliť bude v zasadačke obecného úradu.

Ako voliť ?

Volič po príchode do volebnej miestnosti sa preukáže občianskym preukazom a dostane dve obálky a štyri volebné lístky.

Modrá obálka a modré volebné lístky sú určené pre voľby do orgánov samosprávneho kraja ( VÚC ). Tu sa volí jeden kandidát na župana a maximálne päť kandidátov na poslanca samosprávneho kraja.

Biela obálka a biele volebné lístky sú určené pre voľbu starostu a poslancov obecného zastupiteľstva. V obci Sekule sa volí jeden kandidát na starostu a maximálne 9 kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva.
Ak zakrúžkujete viac kandidátov ako je určené, volebný lístok je neplatný !!!

Po označení kandidátov je potrebné vložiť modré lístky do modrej obálky a biele lístky do bielej obálky. Následne sa obálky vložia do hlasovacej urny, ktorá je príslušne farebne označená modrou a bielou farbou.

Je možné požiadať o voľbu formou prenosnej urny, kedy členovia volebnej komisie prídu do miesta bydliska voliča ( voliči chorí, ležiaci a pod. ). Takúto formu voľby je možné oznámiť v deň pred voľbami, prípadne v deň konania volieb  na telefónnych číslach : 034 7770 211,  0907 044 692.

UPOZORNENIE !!!

V prípade, ak sú voliči v karanténe ( prípad pozitivity na COVID-19) je túto skutočnosť oznámiť na telefónnych číslach: 034 7770 211,  0907 044 692 a bude za nimi vyslaná špeciálna volebná komisia (Špeciálny spôsob hlasovania ).

Najneskorší termín pre podanie žiadosti o Špeciálny spôsob hlasovania je posledný pracovný deň pred dňom konania spojených volieb, t. j. piatok 28. októbra 2022 do 12.00 h.

Poprosíme takýchto voličov, aby z preventívnych dôvodov nenavštevovali volebné miestnosti, ale využili tento Špeciálny spôsob hlasovania !!! 

INFORMÁCIE K VOĽBÁM 2022 A ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV NÁJDETE TU.