Opakovaná verejná súťaž na stavebné pozemky

Vyvesené
28. jún 2021
Zvesené
31. júl 2021
Upravené
09. júl 2021
Kategória

Obec Sekule vyhlasuje opakovanú OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam.