Verejná vyhláška – oznámenie o začatí konania o odstránení stavby …

Vyvesené
14. jún 2021
Zvesené
07. júl 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória