Vyhlásenie o zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva Erika Maxiana