Vyhlásenie o zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva Erika Maxiana

Vyvesené
17. mar 2021
Zvesené
30. nov 2022
Upravené
Bez úpravy.
Kategória