Výzva na kontaktovanie OÚ

Vyvesené
25. jún 2021
Zvesené
31. júl 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória

Obec Sekule týmto vyzýva pani Viktóriu Riškovú na kontaktovanie zamestnankýň obecného úradu príp. starostu obce za účelom vysťahovania zariadenia bytu č. 2 v bytovom dome č. 701, 908 80 Sekule.