Vyhlásenie o zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva p. Kristíny Mišovičovej

Vyvesené
19. apr 2021
Zvesené
17. máj 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória