Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Sekule.

N á v r h VZN č. 4/2020

N á v r h VZN č. 4/2020 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy, školského klubu   a školskej jedálne na území obce Sekule v roku 2021

Zverejnené 21.1.2021 - 7.5.2021

Začatie správneho konania – výrub drevín

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín: Žiadateľ:         Peter Valášek, Sekule č. 525, 908 80  Sekule Druh a počet drevín:  lipa veľkolistá 1 ks Pozemok:   „C“ 315 Dátum doručenia žiadosti: 14.10.2020 Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom… Čítať viac

Zverejnené 21.1.2021 - 7.5.2021