Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu 2024

Zverejnené 5.1.2024.

Komunálny odpad Papier Plasty Zvoz železa, bielej techniky a batérií
Január
8
10
15
24
29
Február
5
7
12
19
21
26
Marec
4
6
11
20
25
Apríl
2
4
8
15
17
22
Máj
2
6
13
15
20
29
Jún
3
10
12
17
24
26
Júl
1
8
10
15
24
29
August
5
7
12
19
21
26
September
2
4
9
18
23
30
Október
2
7
14
16
21
30
November
4
11
13
18
27
December
2
9
11
16
20
23

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Papier

Do papiera patrí kancelársky papier, noviny, časopisy, reklamné letáky, krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom hliník, celofán), papierové obaly, papierové vrecká a tašky, papierová lepenka (kartón), knihy a zošity.Nevhadzuje sa mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džúsov, tetrapaky), kopírovací a samoprepisovací celofán.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.

Zvoz železa, bielej techniky a batérií

Zvoz železa, bielej techniky a batérií nám vopred hláste tu: obecnyurad@obecnyurad.sk, +421 34 777 02 11