Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Sekule.

Aktuálne vyvesené

Zvesené

Výzva na kontaktovanie OÚ

Obec Sekule týmto vyzýva pani Viktóriu Riškovú na kontaktovanie zamestnankýň obecného úradu príp. starostu obce za účelom vysťahovania zariadenia bytu č. 2 v bytovom dome č. 701, 908 80 Sekule.

Zverejnené 25.6.2021 - 4.8.2021