Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Sekule.

Nadpis

Zverejnené

Dátum uloženia 22.9.2023

Odberná lehota 9.10.2023

Miesto uloženia obecný úrad Sekule

Odosielateľ Všeobecná zdravotná poisťovňa, Trnava

Adresát Ján Martiniak, bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, Trnava

pre adresáta : Ján Martiniak, bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na obecnom úrade Sekule v úradných hodinách do 09.10.2023

Dátum vyvesenia: 21.09.2023

Dátum uloženia 14.9.2023

Odberná lehota 2.10.2023

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ JUDr. Alexadra Cicuttová, Exekútorský úrad Piešťany, Hollého 23, 921 01 Piešťany

Adresát Prints Vasyl   bytom Sekule.

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: JUDr. Alexadra Cicuttová, Exekútorský úrad Piešťany, Hollého 23, 921 01 Piešťany

pre adresáta : Prints Vasyl   bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte č. 153  Sekule v úradných hodinách do 02.10.2023

Dátum vyvesenia: 14.09.2023

Dátum uloženia 11.9.2023

Odberná lehota 26.9.2023

Miesto uloženia obecný úrad Sekule

Odosielateľ SK Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1

Adresát Prints Vasyl, bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ:  

SK Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1  

 pre adresáta : Prints Vasyl,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 kalendárnych dní na OU Sekule č. 570 Sekule v úradných hodinách do 26.9.2023

Dátum vyvesenia: 11.9.2023

Dátum uloženia 30.8.2023

Odberná lehota 14.9.2023

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ  Dôvera, zdravotná poisťovňa a.s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra  

Adresát Adriana Niňanská, bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ:  Dôvera, zdravotná poisťovňa a.s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra  

 pre adresáta : Adriana Niňanská, bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 kalendárnych dní na Pošte Sekule v úradných hodinách do 14.9.2023

Dátum vyvesenia: 30.8.2023

Dátum uloženia 22.8.2023

Odberná lehota 31.8.2023

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ Dôvera zdravotná poisťovňa a.s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra

Adresát Adriana Niňanská, bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ:  Dôvera zdravotná poisťovňa a.s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra  

 pre adresáta : Adriana Niňanská, bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 9 kalendárnych dní na Pošte č. 153 Sekule  v úradných hodinách do 31.8.2023

Dátum vyvesenia: 22.8.2023

Dátum uloženia 16.8.2023

Odberná lehota 4.9.2023

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ JUDr. Peter Baranay, Exekútorský úrad, Ventúrska 16, 811 01 Bratislava  

Adresát Hrica Mário, bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: JUDr. Peter Baranay, Exekútorský úrad, Ventúrska 16, 811 01 Bratislava  

pre adresáta : Hrica Mário bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18  kalendárnych dní na Pošte č. 153 Sekule v úradných hodinách do 4.9.2023

Dátum vyvesenia: 16.8.2023

Dátum uloženia 15.8.2023

Odberná lehota 4.9.2023

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ VšZP, P.O.Hviezdoslava 26, 010 01 Žilina

Adresát Tomáš Červenka bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: VšZP, P.O.Hviezdoslava 26, 010 01 Žilina  

 pre adresáta : Tomáš Červenka bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18  kalendárnych dní na Pošte č. 153 Sekule v úradných hodinách do 04.09.2023

Dátum vyvesenia: 15.08.2023

Dátum uloženia 10.8.2023

Odberná lehota 28.8.2023

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ Katarína Fuziková, VšZP, a.s., Hlavná 32, 929 01 Dunajská Streda

Adresát Vitalii Zyzen, bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: Katarína Fuziková, VšZP, a.s., Hlavná 32, 929 01 Dunajská Streda  

 pre adresáta Vitalii Zyzen, bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18  kalendárnych dní na Pošte č. 153 Sekule v úradných hodinách do 28.08.2023

Dátum vyvesenia: 10.08.2023

Dátum uloženia 9.8.2023

Odberná lehota 23.8.2023

Miesto uloženia obecný úrad Sekule

Odosielateľ šeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Ondavská 3 825 21 Bratislava 

Adresát Mykhailo Sirko bytom Sekule

Prílohy

Popis

     V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Ondavská 3 825 21 Bratislava 

pre adresáta Mykhailo Sirko bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 14 kalendárnych na OU č. 570   Sekule v úradných hodinách do 23.08.2023

Dátum vyvesenia: 09.08.2023

Dátum uloženia 3.8.2023

Odberná lehota 18.8.2023

Miesto uloženia obecný úrad Sekule

Odosielateľ Všeobecná zdravotná poisťovňa, Ondavská 3, 825 21 Bratislava

Adresát Vitalii Rebar, bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, Ondavská 3, 825 21 Bratislava

pre adresáta Vitalii Rebar, bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 kalendárnych dní na Obecnom úrade č. 570  Sekule v úradných hodinách do 18.08.2023

Dátum vyvesenia: 03.08.2023

Dátum uloženia 2.8.2023

Odberná lehota 17.8.2023

Miesto uloženia obecný úrad Sekule

Odosielateľ Dôvera zdravotná poisťovňa, Cintorínska 5, 949 01 Nitra

Adresát Adriana Nižňanská, bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky odosielateľ: Dôvera zdravotná poisťovňa, Cintorínska 5, 949 01 Nitra

pre adresáta Adriana Nižňanská, bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 kalendárnych dní na Obecnom úrade č. 570  Sekule v úradných hodinách do 17.08.2023

Dátum vyvesenia: 02.08.2023

Dátum uloženia 2.8.2023

Odberná lehota 17.8.2023

Miesto uloženia obecný úrad Sekule

Odosielateľ Dôvera zdravotná poisťovňa, Cintorínska 5, 949 01 Nitra

Adresát Mário Hrica, bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky odosielateľ: Dôvera zdravotná poisťovňa, Cintorínska 5, 949 01 Nitra

pre adresáta Mário Hrica, bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 kalendárnych dní na Obecnom úrade č. 570  Sekule v úradných hodinách do 17.08.2023

Dátum vyvesenia: 02.08.2023