Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Sekule.

Nadpis

Zverejnené

Dátum uloženia 16.4.2024

Odberná lehota 2.5.2024

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ Centrum log. Z. a. č., MV SR, Príboj 559, 976 13 Slovenská Ľupča

Adresát Miroslav Polák,  bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky  odosielateľ:  Centrum log. Z. a. č. MV SR, Príboj 559, 976 13 Slovenská Ľupča   

pre adresáta: Miroslav Polák,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte č. 153  Sekule v úradných hodinách do 03.05.2024

Dátum vyvesenia: 16.4.2024

Dátum uloženia 11.3.2024

Odberná lehota 27.3.2024

Miesto uloženia obecný úrad Sekule

Odosielateľ VšZP, Halenárska 22 , 917 01 Trnava

Adresát Mykhailo Sirko,  bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky  odosielateľ:  VšZP, Halenárska 22 , 917 01 Trnava

pre adresáta: Mykhailo Sirko,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 kalendárnych dní na OU č.570 Sekule  v úradných hodinách do 27.3.2024

Dátum vyvesenia: 11.03.2024

Dátum uloženia 28.2.2024

Odberná lehota 18.3.2024

Miesto uloženia obecný úrad Sekule

Odosielateľ Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Cintorínska 5, 949 01 Nitra

Adresát Marek Masaryk,  bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky  odosielateľ: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Cintorínska 5, 949 01 Nitra

pre adresáta: Marek Masaryk,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na OU č. 570 v Sekuliach v úradných hodinách do 18.03.2024.

Dátum uloženia 28.2.2024

Odberná lehota 18.3.2024

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ VšZP, a.s., Halenárska 22, 917 02 Trnava

Adresát Nikoleta Mikulcová,  bytom Sekule.

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky  odosielateľ: VšZP, a.s., Halenárska 22, 917 02 Trnava

pre adresáta: Nikoleta Mikulcová,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 kalendárnych dní na Pošte č.153  Sekule v úradných hodinách do 18.3.2024.

Dátum vyvesenia: 28.02.2024

Dátum uloženia 26.2.2024

Odberná lehota 15.3.2024

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ Všeobecná zdravotná poisťovňa, Štefánikova 698/7, 90501 Senica 1

Adresát Ján Martiniak,  bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky  odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, Štefánikova 698/7, 90501 Senica 1

pre adresáta: Ján Martiniak,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte č.153  Sekule v úradných hodinách do 15.3.2024.

Dátum uloženia 5.2.2024

Odberná lehota 20.2.2024

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ Sociálna poisťovňa, pob. Senica, Sotinská 1577, 90501 Senica 1

Adresát Jozef Božík,  bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky  odosielateľ: Sociálna poisťovňa, pob. Senica, Sotinská 1577, 90501 Senica 1

pre adresáta: Jozef Božík,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 kalendárnych dní na Pošte č.153  Sekule v úradných hodinách do 20.02.2024.

Dátum vyvesenia: 05.02.2024

Dátum uloženia 31.1.2024

Odberná lehota 15.2.2024

Miesto uloženia obecný úrad Sekule

Odosielateľ Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra

Adresát Ľubomír Timko,  bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky  odosielateľ: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra

pre adresáta: Ľubomír Timko,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 kalendárnych dní na OU Sekule č. 570  Sekule v úradných hodinách do 15.2.2024.

Dátum vyvesenia: 31.01.2024

Dátum uloženia 29.1.2024

Odberná lehota 13.2.2024

Miesto uloženia obecný úrad Sekule

Odosielateľ Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Cintorínska 5, 949 01 Nitra

Adresát Adriana Nižňanská,  bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky  odosielateľ: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Cintorínska 5, 949 01 Nitra

pre adresáta: Adriana Nižňanská,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 kalendárnych dní na OU Sekule č. 570  Sekule v úradných hodinách do 13.2.2024.

Dátum vyvesenia: 29.1.2024

Dátum uloženia 29.1.2024

Odberná lehota 13.2.2024

Miesto uloženia obecný úrad Sekule

Odosielateľ Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Cintorínska 5, 949 01 Nitra

Adresát Marek Masaryk,  bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky  odosielateľ: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Cintorínska 5, 949 01 Nitra

pre adresáta: Marek Masaryk,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 kalendárnych dní na OU Sekule č. 570  Sekule v úradných hodinách do 13.2.2024.

Dátum vyvesenia: 29.1.2024

Dátum uloženia 26.1.2024

Odberná lehota 13.2.2024

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ  VšZP, a.s, Partizánska 2315, 911 01 Trenčín

Adresát Martina Hájková,  bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky  odosielateľ:  VšZP, a.s, Partizánska 2315, 911 01 Trenčín

pre adresáta: Martina Hájková,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 kalendárnych dní na Pošte č. 153  Sekule v úradných hodinách do 13.2.2024.

Dátum vyvesenia: 26.1.2024

Dátum uloženia 23.1.2024

Odberná lehota 9.2.2024

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ VšZP, Ondavská 3, 825 21 Bratislava 25

Adresát Mykhailo Sirko,  bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky  odosielateľ: VšZP, Ondavská 3, 825 21 Bratislava 25

pre adresáta: Mykhailo Sirko,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 kalendárnych dní na Pošte č. 153  Sekule v úradných hodinách do 09.02.2024.

Dátum vyvesenia: 23.01.2024

Dátum uloženia 15.1.2024

Odberná lehota 30.1.2024

Miesto uloženia obecný úrad Sekule

Odosielateľ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Halenárska 22, 917 01 Trnava

Adresát Róbert Drgonec,  bytom Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky  odosielateľ:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Halenárska 22, 917 01 Trnava

pre adresáta: Róbert Drgonec,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 kalendárnych dní na OU Sekule č. 570  Sekule v úradných hodinách do 30.01.2024.

Dátum vyvesenia: 15.01.2024