Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Sekule.

Nadpis

Zverejnené

Oznámenie o uložení zásielky

Zedníček Viliam

30.9.2022

Dátum uloženia 30.9.2022

Odberná lehota 18.10.2022

Miesto uloženia obecný úrad Sekule

Odosielateľ Súdny exekútor JUDr. Adriana Juhásová Matuškova 1. 917 01 Trnava 1

Adresát Zedníček Viliam

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, uloženie listovej zásielky do vlastných rúk  pre adresáta : Zedníček Viliam nar. 26.7.1968, bytom Sekule 201, od 30.9.2022 Exekútorský úrad  Súdny exekútor JUDr. Adriana Juhásová Matuškova 1. 917 01 Trnava 1.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Obecnom úrade  v obci Sekule v úradných hodinách do 18.10.2022

Dátum vyvesenia: 30.9.2022

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Hrica Mário, Sekule 0

3.8.2022

Dátum uloženia 3.8.2022

Odberná lehota 17.8.2022

Miesto uloženia Daňový úrad Trnava, pobočka Senica

Odosielateľ Daňový úrad Trnava, pobočka Senica

Adresát Hrica Mário, Sekule 0

Prílohy

Oznámenie o uložení písomnosti

Peter Baláž, Sekule

27.6.2022

Dátum uloženia 24.6.2022

Odberná lehota 11.7.2022

Miesto uloženia obec Sekule

Odosielateľ Exekútorský úrad Hlohovec JUDr.Lukáš Liščák, Nám.Sv.Michala 5/A, Hlohovec.

Adresát Peter Baláž, Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, uloženie listovej zásielky do vlastných rúk  pre adresáta : Peter Baláž nar. 1976, bytom Sekule, od 24. 6.2022 Exekútorský úrad Hlohovec JUDr.Lukáš Liščák, Nám.Sv.Michala 5/A, Hlohovec.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Obecnom úrade  v obci Sekule v úradných hodinách do 11.7.2022

Oznámenie o uložení písomnosti

Jozef Ježek, Sekule

21.6.2022

Dátum uloženia 21.6.2022

Odberná lehota

Miesto uloženia

Odosielateľ Všeobecná zdravotná poisťovňa Trnava

Adresát Jozef Ježek, Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, uloženie listovej zásielky do vlastných rúk  pre adresáta : Jozef Ježek , bytom Sekule, od Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. pobočka Trnava  ul. Halenárska 7434/22 917 02 Trnava 2.   

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Obecnom úrade  v obci Sekule v úradných hodinách do 9.7.2022

Oznámenie o uložení zásielky

Peter Baláž, Sekule

17.5.2022

Dátum uloženia 17.5.2022

Odberná lehota 31.5.2022

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ Okresý súd Pezinok

Adresát Peter Baláž, Sekule

Prílohy

Popis

Oznámenie o uložení zásielky


V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, uloženie listovej zásielky do vlastných rúk  pre adresáta : Peter Baláž , bytom Sekule, od Okresný súd Pezinok, M.R. Štefánika 40, 902 01 Pezinok , ktorú si môže prevziať na adrese : Obec  Sekule č. 570 908 80 Sekule.   

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty v obci Sekule v úradných hodinách do 31.5..2022

Dátum vyvesenia:  13.5.2022

Oznámenie o uložení písomnosti

Ján Mrva, Sekule

6.5.2022

Dátum uloženia 6.5.2022

Odberná lehota 24.5.2022

Miesto uloženia pošta Sekule

Odosielateľ VZP Trnava

Adresát Ján Mrva, Sekule

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, uloženie listovej zásielky do vlastných rúk  pre adresáta : Ján Mrva , bytom Sekule, od VšZP. a.s.  Halenárska  22 Trnava 917 02, ktorú si môže prevziať na Pošte č. 153  v Sekuliach

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty v obci Sekule v úradných hodinách do 24.5.2022

Oznámenie o uložení zásielky

Jozef Ježek

27.4.2022

Dátum uloženia 27.4.2022

Odberná lehota 13.5.2022

Miesto uloženia Pošta Sekule

Odosielateľ Všeobecná zdravotná poisťovňa Trnava

Adresát Jozef Ježek

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, uloženie listovej zásielky do vlastných rúk  pre adresáta : Jozef Ježek , bytom Sekule, ktorú si môže prevziať na Pošte v Sekuliach.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty v obci Sekule v úradných hodinách do 13.05.2022

Oznámenie o uložení zásielky

Matú Daniel

10.11.2021

Dátum uloženia

Odberná lehota

Miesto uloženia

Odosielateľ Dôvera, zdravoná poisťovňa

Adresát Matú Daniel

Prílohy

Oznámenie o uložení zásielky

Mário Hrica

10.11.2021

Dátum uloženia

Odberná lehota

Miesto uloženia

Odosielateľ Dôvera, zdrav. poisťovňa

Adresát Mário Hrica

Prílohy