Preskočiť na obsah

Voľby a referendá

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

VloženéNázovPríloha
12.02.2024Rozhodnutie predsedu NR SR z 9. februára 2024 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentuzobraziť
12.02.2024Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku zobraziť
12.02.2024Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v anglickom jazykuzobraziť
28.02.2024Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024zobraziť
08.03.2024Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentuzobraziť
08.04.2024Emailová adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazuzobraziť
10.06.2024Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania 08.06.2024zobraziť
Voľby prezidenta 2024

VloženéNázovPríloha
09.01.2024Rozhodnutie predsedu NR SR č. 1/2024 o vyhlásení volieb prezidentazobraziť
15.01.2024Informácie pre voliča k voľbám prezidenta SR v roku 2024 zobraziť
26.01.2024Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností
zobraziť
26.01.2024Emailová adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazuzobraziť
26.01.2024Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena
a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
zobraziť
26.02.2024KANDIDÁTI PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKYzobraziť
25.03.2024Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania … -1. kolozobraziť
08.04.2024Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania … – 2. kolozobraziť
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023
VLOŽENÉNÁZOVPRÍLOHA
16.06.2023Rozhodnutie predsedu Národnej rady o vyhlásení volieb do NR SR
zobraziť
16.06.2023Informácia pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volenýzobraziť
27.06.2023Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestnostízobraziť
20.07.2023Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena
a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
zobraziť
20.07.2023Emailová adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazuzobraziť
02.10.2023Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR zobraziť

Referendum 2023
VLOŽENÉNÁZOVPRÍLOHA
08.11.2022Informácia o podmienkach práva hlasovať v referendezobraziť
10.11.2022Utvorenie volebných okrskov, určenie volebných miestnostízobraziť
11.11.2022Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadostí o voľbu poštouzobraziť
11.11.2022Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre referendum
 
zobraziť
09.12.2022Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazuzobraziť


Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

VLOŽENÉNÁZOVPRÍLOHA
16.06.2022 Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený – samospráva obcezobraziť
16.06.2022 Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený – samosprávny kraj zobraziť
08.07.2022Zverejnenie počtu obyvateľov obce Sekulezobraziť
18.07.2022Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancovzobraziť
18.07.2022Vymenovanie zapisovateľky a kontakt na zapisovateľkuzobraziť
21.07.2022Emailová adresa na doručenie oznámenia o
delegovaní člena a náhradníka do miestnej
volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy
obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov
zobraziť
21.07.2022Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných
miestností pre voľby do orgánov samosprávy
obcí a volieb do orgánov
samosprávnych krajov v roku 2022
zobraziť
08.09.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov
pre voľby starostu obce Sekule
zobraziť
08.09.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov
pre voľby do obecného zastupiteľstva
v Sekuliach
zobraziť
30.10.2022 UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB do samosprávy obcí v r. 2022 v obci Sekule zobraziť
09.11.2022UVEREJNENIE VÝSLEDKOV
volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Trnavského samosprávneho kraja
zobraziť

Voľby do Národnej rady SR 2020

VloženéNázovPríloha 1
11.11.2019OZNÁMENIE e-mailovej adresy pre doručovanie ŽIADOSTÍ O VOĽBU POŠTOUzobraziť    
11.11.2019Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územiazobraziž  
11.11.2019Informácia pre voliča o dátume a čase konania volieb a o práve voliť a byť volený.zobraziť    
05.12.2019Zverejnenie e-mailovej adresy.Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020, ktoré sa budú konať dňa 29.02.2020 je:obecnyurad@obecsekule.skzobraziť   

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

VloženéNázovPríloha
05.02.2019Informácie pre voliča k Voľbám do Európskeho parlamentu 25. 5. 2019zobraziť  
26.03.2019Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 25.05.2019 je obecnyurad@obecsekule.sk
26.03.2019Emailová adresa obce Sekule na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 25.05.2019 je: obecnyurad@obecsekule.sk
Voľby prezidenta 2019

VloženéNázovPríloha
14.01.2019Informácie pre voliča k voľbám prezidenta SR v roku 2019zobraziť   
28.01.2019Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 16. 03. 2019, prípadne aj 30. 03. 2019 je obecnyurad@obecsekule.skzobraziť   
28.01.2019Emailová adresa obce Sekule na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 16. 03. 2019, prípadne aj dňa 30. 03. 2019 je obecnyurad@obecsekule.skzobraziť    

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

VloženéNázovPríloha
11.07.2018Informácie pre voliča o dátume a čase konania volieb. Sobota 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.zobraziť    
01.08.2018Oznámenie o počte obyvateľov obce Sekule pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10. novembra 2018. Počet je 1 724.zobraziť    
14.08.2018Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obce 10. novembra 2018zobraziť
28.08.2018Oznámenie o preberaní kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcízobraziť    
28.08.2018Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisiezobraziť    
27.09.2018Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obcezobraziť    
27.09.2018Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Sekuliachzobraziť 
11.11.2018UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB do samosprávy obcí v r. 2018 v obci Sekulezobraziť    

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

VloženéNázovPríloha
06.10.2017Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu a poslancov Trnavského samosprávneho kraja 4. 11. 2017zobraziť    
04.09.2017Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017: obecnyurad@obecsekule.sk
30.06.2017Voľby do orgánov samosprávnych krajov v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h. – Informácia pre voličazobraziť