Voľby

Voľby do Národnej rady SR 2020

VloženéNázovPríloha 1
11.11.2019OZNÁMENIE e-mailovej adresy pre doručovanie ŽIADOSTÍ O VOĽBU POŠTOUpdf    
11.11.2019Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územiapdf   
11.11.2019Informácia pre voliča o dátume a čase konania volieb a o práve voliť a byť volený.pdf    
05.12.2019Zverejnenie e-mailovej adresy.Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020, ktoré sa budú konať dňa 29.02.2020 je:obecnyurad@obecsekule.skpdf    

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

VloženéNázovPríloha
05.02.2019Informácie pre voliča k Voľbám do Európskeho parlamentu 25. 5. 2019pdf   
26.03.2019Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 25.05.2019 je obecnyurad@obecsekule.sk
26.03.2019Emailová adresa obce Sekule na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 25.05.2019 je: obecnyurad@obecsekule.sk

Voľby prezidenta 2019

VloženéNázovPríloha
14.01.2019Informácie pre voliča k voľbám prezidenta SR v roku 2019pdf    
28.01.2019Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 16. 03. 2019, prípadne aj 30. 03. 2019 je obecnyurad@obecsekule.skpdf    
28.01.2019Emailová adresa obce Sekule na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 16. 03. 2019, prípadne aj dňa 30. 03. 2019 je obecnyurad@obecsekule.skpdf    

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

VloženéNázovPríloha
11.07.2018Informácie pre voliča o dátume a čase konania volieb. Sobota 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.pdf    
01.08.2018Oznámenie o počte obyvateľov obce Sekule pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10. novembra 2018. Počet je 1 724.pdf    
14.08.2018Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obce 10. novembra 2018pdf    
28.08.2018Oznámenie o preberaní kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcípdf    
28.08.2018Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisiepdf    
27.09.2018Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obcepdf    
27.09.2018Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Sekuliachpdf    
11.11.2018UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB do samosprávy obcí v r. 2018 v obci Sekulepdf    

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

VloženéNázovPríloha
06.10.2017Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu a poslancov Trnavského samosprávneho kraja 4. 11. 2017pdf    
04.09.2017Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017: obecnyurad@obecsekule.sk
30.06.2017Voľby do orgánov samosprávnych krajov v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h. – Informácia pre voličapdf   

Voľby do Národnej rady SR 2016

VloženéNázovPríloha
07.03.2016Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku do NR SR 5. 3. 2016pdf    
07.12.2015Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Národnej rady SRpdf    
07.12.2015Voľby do NR SR – Informácia pre voličapdf    

Zverejnené 3. decembra 2020.
Upravené 14. apríla 2021.