Preskočiť na obsah

Kristkova podyjská glyptotéka

Prírodná galéria sôch Lubo Kristka v Podyjí

Táto výtvarno-filozofická trasa pútnických miest prepája päť krajov troch štátov od prameňa Moravskej Dyje až po sútok riek Dyje a Moravy. Ľudia po nej putujú za Kristkovými sochami rovnako prirodzene, ako tečie voda v rieke. Každé zastavenie je jedinečné.

Hľadajúci – organické formy
10. zastavenie

V nočnom, dnes už legendárnom happeningu Lubo Kristeka bolo dňa 22.07.2006 odhalené samotným autorom súsošie „Hľadajúci“.
V decembri 2009 odcudzil neznámy kultúrny barbar (ktorého si toto oko skôr či neskôr nájde) pôvodné bronzové súsošie, dôležitý symbol posledného zastavenia „Kristekovej podyjskej glyptotéky“, symbol neustáleho ľudského hľadania, objavovania a obnovovania.

V súčasnosti (od 15.08.2015) pozerá pútnik pri uzdravujúcom putovaní krajinou vďaka príspevku Obce Sekule na zrekonštruovanú Kristekovu verziu, ktorá nesie názov „Hľadajúci – organické formy“.
Oproti pôvodnej nemá tak priamy vzťah k figúre, ale akcentuje prítomnosť organických foriem a s rovnakou mierou sa venuje symbolu hľadajúcich – muža a ženy so spoločným srdcom. Žena na základe filozofie autora je bytosťou vesmírnou (spojenou s vesmírom), muž svetskou (vnímanie okom).