Opatrenia  na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Zverejnené 6. decembra 2020.
Upravené 14. apríla 2021.