Opatrenia  na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi